Juba Redalen

Juba Redalen er en klubb for barn i alderen 6-14 år. Vi holder til på Redalen skole og har aktivitet ca annenhver fredag fra 17.30 til 19.30.

Møtene startes opp med Jubadansen etterfulgt av en samtale om de fire profilene som Juba står for.

  • Å være en venn
  • Å være deg selv
  • Å være åpen
  • Å være nysgjerrig

Her får ungene mulighet til å snakke om diverse aktuelle temaer.

Etter ca 15 min starter vi opp med forskjellige aktiviteter. F.eks. baking, konkurranser, lek, karneval og hobbyverksted.

Noen av møtene avslutter vi med utlodning.

I tillegg reiser vi på mange turer både med og uten overnatting. F.eks. hyttetur, sommerleir, vintertreff, bading, teatertur og kulturverksted.

Hva er Juba?

Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon som arbeider for å redusere alkohol- og narkotikabruken i samfunnet, for å lære opp barn til demokratisk deltakelse og for å bidra til en mer rettferdig fordeling av godene i verden.

Juba er barneorganisasjonen til IOGT og Det Norske Totalavholdsselskap(DNT). Ungdomsorganisasjonen heter Juvente. 

I sammen med IOGT og Juvente er vi eiere av bistandsorganisasjonen FORUT som har sitt hovedkontor på Gjøvik. I tillegg er vi med og driver Hvem blir Norgesmester og Trygg oppvekst.

Linker:

http://norgesmester.juba.org/

http://www.forut.no/

http://www.tryggoppvekst.no/

http://www.juba.org/

http://iogt.no/

http://www.avhold.no/