Aktiviteter vi liker

 • Blunkeleken

  Halvpartene av deltakerne sitter på hver sin stol i en sirkel. Resten står bak hver sin stol. En person skal stå bak en tom stol, og prøve å få noen til å komme å sette seg i den stolen. Dette gjøres ved å blunke til en av de som sitter. Den som blir blunket til skal prøve å komme seg til den som blunker uten å bli tatt av den som står bak. Hvis man blir tatt, må blunkeren prøve på nytt.

 • Katt og mus

  To og to ligger ved siden av hverandre i en sirkel. Viktig med mellomrom mellom parene. I tillegg må det velges en som skal være katt og en som skal være mus. Katta skal prøve å fange musa, musa kan legge seg ned ved siden av de som ligger. Den i paret som ligger lengst unna musa må skynde seg unna og fortsette å være mus. Hvis musa blir tatt, bytter katta og musa roller.

 • Buss, båt og bil

  Alle står på en lang rekke med ansiktet mot lederen. Plassen de står på er buss, to skritt mot høyre er båt og to skritt mot venstre er bil. Lederen sier buss, båt eller bil og alle må raskt gå til den riktige plassen. Hvis de står på stedet de skal til, må de stå i ro. Hvis man gjør feil er man ute av leken. Den som er igjen til slutt vinner.

 • Tegne sanger

  Vi deler inn deltakerne i grupper på fem. Lederen har en liste med sanger, og en fra hvert lag kommer bort og får vite hvilken sang de skal starte med. De løper bort til de andre og tegner sangen. Når en på gruppen har gjettet riktig sang, løper den bort og får vite den neste sangen og skal tegne den. Laget som først har gjettet alle sangene vinner.

 • Menneskememory

  Lederen må lage to og to lapper som hører sammen. F.eks hund og katt, Donald og Dolly, konge og dronning, ku og kalv osv. Alle utenom to av deltakerne får hver sin lapp. Viktig at ingen andre ser hva det står på lappen. To stykker skal stå forran de andre og prøve å finne to lapper som passer sammen. De prøver annenhver gang. Den som finner et par får de med på sitt lag. Laget med flest personer til slutt vinner.

 • Dyrelyder

  Lederen lager to og to like lapper med forskjellige dyr. Alle deltakerne får hver sin lapp, og skal med hjelp av dyrelyden finne den andre personen som har det samme dyret.