Bli medlem i Juba Redalen

Alle som støtter JUBAs formål, kan bli medlem. Du kan registrere deg ved å gå inn på linken under.

Det første året er kontingenten 100 kr, dette går til Juba sentralt. Fra og med det andre året du er medlem er kontingenten 150 kr. Av dette går 100 kr til Juba sentralt, og 50 kr til Juba Redalen.

Betaling av kontingenten kan gjøres på en av Jubas aktiviteter.

Husk å skriv i kommentarfeltet at du vil være medlem i Juba Redalen.

Link:

http://www.juba.org/p/120/