Til foreldrene

Frivillige og engasjerte voksne er nøkkelen til gode oppvekstmiljøer for barn. 

Slik er det også i JUBA.
Det er voksne som er hovedledere både i de lokale avdelingene og  leirer, 
kurs og andre aktiviteter vi har.
Andre voksne støtter opp som hjelpeledere, 
som medhjelpere  praktiske oppgaver og som
instruktører i teater, dans, hobby osv.
I tillegg er vi helt avhengige av at foresatte til 
medlemmene stiller opp som medhjelpere i gitte situasjoner.
 
Det kan være å ta seg av administrative oppgaver, 
penger osv for den lokale JUBA-gruppa,
men det kan også være enkeltoppgaver som er mer tidsavgrenset; 
kjøre til aktiviteter,
snekre kulisser til en teateroppsetning,
bake kaker til et arrangement, sette i stand til eller rydde etter et arrangement.
De som er ledere i våre grupper, legger ned en betydelig innsats
for medlemmene og deres familier.
Dette gjør de stort sett  helt frivillig basis.
Kanskje bruker de til og med av egne penger for å 
gjennomført det de ønsker for barna.
Mange av våre ledere bruker store deler av sin ledige tid
 å lage gode fritidsmiljøer for barn.
Derfor fortjener de velvilje og bistand fra medlemmenes foreldre!
Voksne har en viktig rolle i Juba også som rollemodeller.
JUBAs arbeid bygger  et sett med verdier som er
beskrevet andre steder i denne brosjyren.
Den beste måten å formidle disse verdiene på,
er gjennom voksne som lever etter og viser
verdiene i praksis.
 
Samtidig skal Juba ha voksne som tørr å sette grenser for barna når det trengs.
Mange forhold i voksenverdenen virker negativt inn  barns situasjon.
Det kan være både politiske vedtak og 
kulturelle og sosiale fenomener blant voksne.
JUBA er spesielt engasjert i hvordan bruk av alkohol og 
narkotika rammer barn.
Mange barn får sin oppvekst ødelagt av at voksne beruser seg, 
opptrer uansvarlig i fylla og i mange tilfeller også vanskjøtter og 
mishandler barn.
Det er behov for organisasjoner og 
enkeltpersoner som taler barnas sak i slike situasjoner.
Gjennom prosjektet Trygg Oppvekst har JUBA 
samlet kunnskap om ”de usynlige barna”;
barn som vokser opp i familier med rusproblemer.

Vi har samme ordning som alle frivillige organisasjoner:
Medlemmene betaler en årlig medlemskontingent.
 
Det er kontingenten som bekrefter at vedkommende er medlem.
Kontingenten betales i de fleste tilfeller inn til forbundet sentralt
etter at en har fått giro i posten.
Noen av våre avdelinger krever inn kontingenten lokalt.
Enkelte avdelinger har dessuten en ekstra kontingent 
toppen av forbundets kontingent,
 grunn av at de har større utgifter til for eksempel teateroppsetninger.

JUBA har valgt å ha en veldig lav medlemskontingent slik at alle som ønsker det,
kan ha råd til å være med hos oss.
For øyeblikket er den  150 kroner pr. kalenderår.
Den betales når en får kontingentkravet  begynnelsen 
av året eller like etter at en er blitt nytt medlem.
I tillegg til kontingenten kommer det deltakeravgifter for 
dem som vil være med  leirer, kurs, turer og spesielle arrangementer.
Også disse aktivitetene satser vi  å gjøre rimelige ved å skaffe andre inntekter,
slik at ingen skal være ekskludert av økonomiske årsaker.